Επιτρέπεται η περιήγηση μόνο για άτομα άνω των 18 ετών.